apicv4.png

La Plataforma Nacional d'Associacions de Professors d'Informàtica (a través de l'APICV), el Consell de Col·legis Professionals d'Enginyeria Informàtica i l'organització sense ànim de lucre Code.org tenen el plaer d'invitar-lo a participar en L'Hora del Codi 2015, el major esdeveniment educatiu de la història, que tindrà lloc en col·legis i instituts de tota Espanya, del 7 al 13 de desembre.

 

Què és L'Hora del Codi?

L'Hora del Codi és una iniciativa global que fomenta l'estudi de les Ciències de la Computació i que consisteix a dedicar una hora a iniciar-se en la creació de programes informàtics. En 2014 participaren en L'Hora del Codi més de 100 milions d'estudiants en centres educatius de tot el món; acompanyats per líders polítics, empresarials i socials, com ara el president dels EUA, Barack Obama o el primer ministre britànic, David Cameron.

 

A Espanya, durant la setmana del 7 al 13 de desembre, estudiants i professorat en col·legis i instituts realitzaran l'activitat en la classe d'informàtica. Per això, l'invitem a acompanyar-nos, visitant un dels instituts participants i realitzant L'Hora del Codi junt amb estudiants, professorat i representants de les famílies.

 

Per què és important L'Hora del Codi?

En la societat actual és evident que el maneig de la tecnologia digital resulta ja imprescindible per a qualsevol individu de la societat (des de la infància fins a la tercera edat). Si en els anys 80 i 90 només alguns grups socials (intel·lectuals, o treballadors de caràcter específic) utilitzaven ordinadors, a partir dels 2000 l'ús va anar generalitzant-se. L'expansió d'Internet, la baixada de preus, l'ampliació de l'oferta d'aplicacions i l'ús massiu de mòbils intel·ligents han acabat per convertir la informàtica en element imprescindible de la vida quotidiana.

 

Fins fa poc de temps, el maneig de la informàtica consistia en l'ús d'aplicacions, amb un objectiu específic, que l'usuari havia d'aprendre a manejar. L'impressionant augment de la capacitat del maquinari (com la transformació dels telèfons mòbils en potents ordinadors) i també l'augment de la funcionalitat del programari, cada vegada més flexible, han provocat un canvi en el rol de l'usuari, que ha deixat de ser un mer usuari de la ferramenta per a convertir-se en agent que ha de modificar-la i adaptar-la a les seues necessitats en cada moment.

 

Açò significa que l'usuari actual ha de ser capaç d'entendre i realitzar operacions molt més complexes, en les quals necessita conéixer la filosofia de funcionament d'una màquina programable. Açò constituïx la base del denominat pensament computacional que desenvolupem i promovem des l'Hora del Codi.

 

Finalment, hi ha evidència científica que demostra -en grups que han aprés a programar des d'Infantil- la millora de resultats en proves de matemàtiques, raonament i resolució de problemes, l'impacte positiu en la creativitat i resposta emocional de xiquets i xiquetes amb dificultats d'aprenentatge, així com en el desenrotllament de les habilitats cognitives i soci-emocionals. També s'ha demostrat que l'alumnat que aprén a programar en edats primerenques té menys estereotips de gènere en relació a les carreres STEM -Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques- i menys reticències per a continuar els seus estudis i professions en estes disciplines.

 

És per allò que creem justificat un canvi de model en l'ensenyança de les matèries d'Informàtica i Comunicacions a Espanya, centrades actualment en l'aprenentatge del mer ús de programes informàtics, per a entrar en l'era del Pensament Computacional.

 

La informació es pot ampliar en el vídeo Hour of Code 2015 o en la pàgina web https://hourofcode.com/es.

 

Atentament,

Raquel Torres

Presidenta APICV

,